Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookie
Ostatnia aktualizacja 10.11.2022
Ochrona prywatności jest dla nas bardzo ważna. Dlatego stosujemy procedury i polityki, które gwarantują Ci najwyższy poziom ochrony danych.
Korzystając z naszej strony internetowej, telefonicznie, mailowo oraz wypełniając formularz kontaktowy, zezwalasz nam na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Informacje na ten temat znajdują się poniżej. Zapoznaj się z nimi i pamiętaj, że ten dokument może się zmieniać wraz z rozwojem naszej firmy – prosimy o regularne przeglądanie go. Powyżej dla Państwa wygody odnotowaliśmy datę ostatniej aktualizacji dokumentu.
Informujemy również, że w poniższym oświadczeniu o ochronie danych posługujemy się powszechnie używanym skrótem RODO, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przetwarzania danych osobowych osób fizycznych i swobodnego przepływu tych danych, a także uchylenia dyrektywy 95/
6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Polityka ochrony danych
I. Informacje podstawowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Ewa Kowalska prowadząca niezarejestrowaną spółkę pod nazwą Jem terveellien i makas.
Jeśli masz pytania lub prośby dotyczące Twoich danych, możesz skontaktować się z administratorem mailowo: jemzdrowoismacznie@gmail.com Pamiętaj, że kontaktując się z nami mailowo, podajesz swoje dane osobowe, tj. Twoje imię i nazwisko. i adres e-mail.
Pamiętaj, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich informacji. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może spowodować, że nie będziemy mogli dostarczyć Ci naszych produktów lub usług, a nawet uniemożliwić nam skontaktowanie się z Tobą.
II. Przetwarzane przez nas dane osobowe
Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży - Zamawiając w sklepie internetowym, przekazujesz nam niezbędne informacje , tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, NIP, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy zawartej z zamówieniem, w tym umowy sprzedaży zawieranej na raty (pkt 6. 1 lit. b) Fakturowanie zgodnie z RODO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), które obejmuje fakturę/fakturę za dokumenty księgowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pamiętaj ponadto, że Twoje dane mogą być przeze mnie przetwarzane po dacie realizacji umowy w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Skontaktuj się z nami przez e-mail - wysyłając do nas wiadomość, podajesz w wiadomości swój adres e-mail oraz inne informacje. Podanie tych informacji jest opcjonalne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu. Twoje dane są przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 sek. 1 lit. a RODO. Ważne jest, aby Twoje dane były przetwarzane również po kontakcie. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony cel archiwizacji korespondencji w celu pokazania jej przebiegu w przyszłości. 6 sek. 1 lit. f RODO).
Newsletter - Zapisując się do newslettera przekazujesz nam swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko oraz adres e-mail. Ponadto nasz system newslettera rejestruje Twój numer IP i śledzi Twoje działania w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. Informacje przekazane nam podczas zapisywania się do newslettera wykorzystywane są w celu wysyłki newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie danych, które nie pochodzą od Ciebie i są zbierane automatycznie za pośrednictwem naszego systemu poczty elektronicznej opieramy się na naszym uzasadnionym interesie (art. 6 sek. 1 lit. f RODO), która polega na analizowaniu zachowań subskrybentów newslettera w celu optymalizacji funkcji zamieszczania. Informujemy, że nawet w przypadku rezygnacji z otrzymywania newslettera Twoje dane będą przechowywane w naszej bazie w celu identyfikacji powracającego subskrybenta oraz w miarę możliwości w celu zabezpieczenia roszczeń związanych z wysyłką newslettera.
Operacje przetwarzania danych i tworzenia ewidencji wynikające z RODO – czyli obowiązek wynikający z przepisów prawa tj. żart 6 sek. 1 lit. c RODO i wynika z treści art. 6 sek. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora systemu.
Analiza danych zbieranych automatycznie podczas korzystania z serwisu – Twoje dane w tym zakresie są przetwarzane zgodnie z art. 6 sek. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora systemu.
Korzystanie z plików cookies w serwisie – przetwarzanie plików cookies odbywa się na podstawie treści art. Sztuka. 6 sek. 1 lit. a RODO, tj. Twoja zgoda Powinieneś wpisać go zanim strona zostanie w pełni załadowana.
Zarządzanie serwisem i innymi serwisami/grupami na platformach zewnętrznych – przetwarzanie odbywa się na podstawie uprawnienia administratora Twoich danych, które odbywa się zgodnie z §. 6 sek. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora i Twoja zgoda na transakcję, np. poprzez dołączenie do naszej grupy na Facebooku.
Cele archiwizacji i wyświetlania, bezpieczeństwo danych służących do sprawdzania faktów – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych osobowych, zgodnie z § 11 ust. 6 ust. 1 lit. F RODO.
III. Twoje prawa
RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo do informacji – masz prawo wiedzieć, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności.
prawo dostępu do Twoich danych osobowych - w każdej chwili możesz skontaktować się z nami i poprosić nas o dostęp do Twoich danych. Jesteśmy zobowiązani do udzielenia wszelkich informacji.
prawo do sprostowania danych osobowych – w każdej chwili możesz żądać sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych.
prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do bycia zapomnianym – możesz żądać, abyśmy usunęli wszystkie podane przez Ciebie dane osobowe, w tym te, które przekazaliśmy innym podmiotom. Ponadto jesteśmy zobowiązani poinformować Cię, na Twoje żądanie, do jakich odbiorców zostały przekazane Twoje usunięte dane.
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, np. jeżeli nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych.
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych kontaktując się z nami drogą mailową.
prawo do przenoszenia danych – możesz żądać przeniesienia swoich danych bezpośrednio do innego administratora.
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Dyrektora Generalnego Rady Ochrony Danych Osobowych.
IV. Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z obsługą platformy i sprzedażą produktów elektronicznych.
Zlecając świadczenie usług wymagamy od podmiotów trzecich zapewnienia przestrzegania przez te podmioty wysokich standardów ochrony danych osobowych.
Firmami przetwarzającymi Twoje dane osobowe mogą być w szczególności:
Google LLC - narzędzie marketingowe;
PayPal - platforma, za pośrednictwem której dokonywane są płatności w sklepie online, z którego korzystają kupujący w celu opłacenia dokonanego w sklepie zamówienia;
Przelewy 24 – PayPro SA (PayPro) – platforma, za pośrednictwem której dokonywane są płatności w sklepie online, z którego korzystają kupujący w celu opłacenia dokonanego w sklepie zamówienia;
H88 S.A. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 782-262-21-68, KRS: 0000612359 - serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz w celu korzystania z poczty elektronicznej;
cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168 – nasze wsparcie techniczne oraz administracyjne w zakresie prowadzenia strony internetowej;

WebToLearn.pl platforma e-learningowej z kursami on-line, posiadający wiele dodatkowych funkcjonalności. Adres http://www.webtolearn.pl, prowadzi spółka: Web To Learn sp. z o.o., numer KRS: 0000823467, NIP: 5911709438, REGON: 385347076 z siedzibą przy ul. Przemysława 3.

Twoje dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, kancelariom prawnym, biurom księgowym oraz dostawcom usług IT i serwisantom.
Informujemy, że Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych i Kanady w związku z korzystaniem z usług Google lub Facebook.
V. Serwisy społecznościowe
Serwis, z którego korzystasz, zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram i Youtube. Wtyczka
umożliwia bezpośrednie połączenie z Twoim profilem na wybranych stronach internetowych. Strony internetowe otrzymują następnie informacje z Twojego adresu IP, że odwiedzasz witrynę.
Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, gdy jesteś zalogowany na swoich profilach społecznościowych, informacje o Twojej wizycie będą przechowywane w tych sieciach społecznościowych.
VI. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wypełniania wszystkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a następnie przez okres przewidziany przepisami prawa, najpóźniej do odwołania zgody, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, żądania usunąć przetwarzanie. danych osobowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu.
Informacje, które zbieramy na podstawie Twojej zgody, będą przechowywane do czasu jej odwołania lub osiągnięcia celu przetwarzania.
W odniesieniu do informacji podanych przy zapisywaniu się do newslettera możemy przechowywać Twoje dane przez 1 rok po rezygnacji z newslettera (np.
Polityka cookies
Administratorem Twoich danych osobowych, tj. Ewa Kowalska prowadząca działalność nierejestrowaną posługuje się tzw ciasteczka
Nie zbieramy informacji w sposób automatyczny, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. cookies) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, sposób ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Mechanizm cookies odpowiada za tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych, co pozwala ulepszać ich strukturę i zawartość, zapisywać sesję, dzięki czemu nie musisz na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła. podstrona umożliwiająca zmianę zawartości stron internetowych Administratora zgodnie z Twoimi preferencjami oraz optymalizację korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i poprawnie wyświetlić stronę, dostosowując ją do jego unikalnych potrzeb.
Ta strona korzysta z dwóch podstawowych rodzajów plików cookie: sesyjnych i trwałych. Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane w usługach wymagających uwierzytelniania ze strony www.vod.szymonmierzwa.com i niezbędne dla jej bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania).
„Techniczne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez odwiedzającego ustawień i dostosowanie interfejsu użytkownika, m.in. dotyczące wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi osoba logująca się na stronie, rozmiaru czcionki, układu strony itp.
„analityczne" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez administratora strony
„marketingowe pliki cookies, umożliwiające indywidualnym osobom odwiedzającym www.vod.szymonmierzwa.com lepsze reklamowanie treści w oparciu o ich zainteresowania.
Pamiętaj, że zazwyczaj ustawienia przeglądarka domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies Ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce w każdym czasie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w celu uniemożliwienia automatycznego przetwarzania plików cookies bądź powiadamiania Państwa urządzenia o każdorazowym uwolnieniu plików cookies. Bardziej szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies znajdują się w menu przeglądarki (ustawienia, ustawienia itp.);
Stosowanie ograniczeń dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki może wpłynąć na niektóre funkcje tego serwisu.
© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer. Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer. Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem